sexta-feira, 14 de junho de 2013

Motos Suzuki

Suzuki Biplane - Conceito

Suzuki Crosscage - Conceito

Suzuki GSX 1300 R Hayabusa

Suzuki GSX R 1000